Proč foukaná izolace?

Díky unikátní metodě foukané izolace lze dosáhnout až30% úsporu energie na vytápění s návratností od 3 do 5 let. V letních měsících se navíc zlepší komfort bydlení...

Kamenná minerální izolace

Minerální izolace je vyrobena z rozvlákněné čedičové taveniny s příměsí dalších horninových surovin.

základem izolace je granulát z minerální vaty
nehořlavost - bezpečnost pro případ požáru
vlákno je po celém povrchu hydrofobizováno
vysoká objemová stálost
nenasákavá vodou
trvalá odolnost proti vzdušné a kapilární vlhkosti
nízký difúzní odpor

Dobré izolační vlastnosti díky

obsaženému vzduchu
nepatrnému proudění vzduchu podmíněno objemovou hustotou izolačního materiálu

Kam izolujeme?

Tato izolace je vhodná do všech typů staveb a prostor, do běžných domů, nízkoenergetických, pasivních, novostaveb i rekonstrukcí, do obytných domů, bytových domů, výrobních hal, škol atd..

Technické parametry

Sléhavost – do 1%
Součinitel tepelné vodivosti - Λ = 0,040 W/m.K
Nejvyšší třída reakce na oheň: A1 (ČSN EN 13501-1)
Objemová hmotnost: 40 – 80 kg/m3
maximální teplota použití = 200°C
teplota tání vlákna: tt = 960°C
nízký difúzní odpor: µ = 1,1 – 2

Ke stažení

technické list - připravujeme
AAA izolace s.r.o., Lidmily Malé 822, 53012 Pardubice
foukaná izolace budov, půdních, mezistěnných nebo mezistřešních prostor
2011 © Všechna práva vyhrazena.
webdesign by